top of page
  • Writer's picturedr. Tina Demšar, u.d.i.k.a.

onkraj óblikovanja: vrstne hiše na brdu

KRAJINSKO ARHITEKTURNI PROJEKT ZA SKLOP ŠESTIH ENODRUŽINSKIH HIŠ NA BRDU V LJUBLJANI


ČLANEK V REVIJI OUTSIDER


september 2021
ČUDOVITO MANJŠE NASELJE MESTNIH VIL STA OBLIKOVALA ARHITEKTA ALJA BUKOVEC ZULE IN MATEJ DELAK.

OSTALI PROJEKTANTI:

Odgovorni projektant arh: Damjan Bradač u.d.i.a.

Vodja projekta: Elea iC d.o.o.

Gradbene konstrukcije: Milan Sorč u.d.i.g, PROJECTA d.o.o.

Krajinska ureditev: dr. arh. Tina Demšar u.d.i.k.a., Atelje Onkraj

Elektro instalacije: Tomaž Peterlin u.d.i.e., ESPIN s.p.

Strojne instalacije: Janez Šlibar u.d.i.s., Šlibar inženering d.o.o.

Zunanja ureditev: Rok Avsec u.d.i.g., Elea iC d.o.o.

Komunalna infrastruktura: Helena Stojanovski u.d.i.g., Elea iC d.o.o.

Izvajalci:

Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: Matevž Jerman u.d.i.g., Ortar in Jerman d.o.o.


Besedilo: Brina Meze-Petrić


''Dolga in ozka parcela, ki ima precejšen spust vzdolž ulice, kot tudi padajočo višinsko razliko prečno na cesto, je bila velik izziv za arhitekta. V odnosu do terena sta se odločila za stopničasto zasnovo atrijskih hiš z garažami, ki ob ulici tvorijo neprekinjen niz izmenjujočih se bivalnih in servisnih prostorov. Zaradi klinaste oblike gradbene parcele ter zahtevanih odmikov od mej je bilo treba razviti dve tipski zasnovi, ki se minimalno razlikujeta med seboj le v dolžini objekta.

Prostorsko je vsaka enota razdeljena na dva glavna dela, funkcija vsakega dela pa je izražena z izbranim dominantnim materialom. Bivalni segment stavbe je zidan iz opeke, izoliran z mineralno volno in ometan v beli barvi. Neogrevana garaža s pripadajočo lopo pa je v celoti izvedena v lesu. Materialnost torej vizualno razčleni zasnovo, pokaže namembnost prostorov in obenem razbije morebitno monotonost obcestnih fasad. Za vsako garažo, ob zadnjem delu hiše, je kot podaljšek dnevne sobe lesena terasa, katera se izteče v vrt.''


Comments


bottom of page